ดีเดย์ 5 ส.ค.บิ๊กคลีนนิ่งเดย์สกลนคร

เทศบาลเมืองสกลนครน้ำแห้งแล้ว ดีเดย์ 5 ส.ค. บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 เปิดเผยว่า ภายหลังจาก พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 และมอบนโยบายให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งดำเนินการสูบระบายน้ำที่ท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสกลนครให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กรมชลประทานจึงร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมโยธาธิการและผังเมืองติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 7 เครื่อง เพื่อสูบระบายน้ำลงสู่หนองหาร ปัจจุบันสถานการณ์ในเขตเทศบาลเมืองสกลนครกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว โดยวันพรุ่งนี้ (5 ส.ค.) ทางจังหวัดสกลนครจะจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big cleaning Day) เพื่อทำความสะอาดพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครให้กลับมาสะอาดเหมือนเดิมอีกครั้ง

ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้ในพื้นที่ เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินหากมีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่อีกครั้ง นอกจากนี้ จะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง แม้ว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว และยังคงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเร่งระบายน้ำจากหนองหารลงสู่ลำน้ำก่ำต่อไป.-สำนักข่าวไทย